Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

tita
9465 28c8 390
Reposted fromrichardth richardth viaromantycznosc romantycznosc

October 28 2014

tita
“Gdybyśmy się nie spotkali, myślę, że moje życie nie byłoby kompletne. Przemierzałbym świat w poszukiwaniu ciebie, nawet gdybym nie wiedział, kogo tak naprawdę szukam.”
— Nicholas Sparks ‘Najdłuższa podróż
Reposted frombeatkazz beatkazz viaboli boli
tita

"Odpada dylemat: kawa - herbata? Przyszedłem się kochać."


— Świetlicki
Reposted fromteaholic teaholic viaboli boli
tita
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viaboli boli

October 26 2014

tita

jeśli ktoś raz zdradził. oszukał lub skłamał będzie to robił dalej. jeśli nie w życiu to w twoich myślach

— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaboli boli
tita
6668 c65b 390
Reposted fromkjn kjn viagogullo77 gogullo77

October 23 2014

tita
Reposted fromgruetze gruetze viaRedPenny RedPenny
tita
Reposted frompffft pffft viaRedPenny RedPenny

October 22 2014

tita
8906 72ff 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatosiaa tosiaa
tita
5237 cd16 390
facebook
Reposted frombeatkazz beatkazz viamessclew messclew
tita
1611 5945 390
Reposted fromhagis hagis viaAmericanlover Americanlover
tita
- Odnoszę wrażenie, że Ty raczej małomówna jesteś, nie lubisz chyba za bardzo o sobie mówić, co? - Może... nie wiem. Powiem Ci jedno, ze mnie jest straszna gaduła... - No nie żartuj! - Poważnie. Gaduła ze mnie, ale przy Tobie po prostu zapominam języka w gębie.
— życiowe, okolicznościowe.
tita
Reposted fromzatora zatora viaShinzoGekai ShinzoGekai
tita
Byłem przygotowany, ale boli nadal.
— Hiro Fujiwara
tita
5023 10c5 390
Reposted fromfantom fantom viacouples couples
tita
tita
5963 8d99 390
Reposted fromworst-case worst-case viaRedPenny RedPenny
tita
2429 5eee 390
Reposted fromIriss Iriss viaromantycznosc romantycznosc
tita
Właśnie poznałam wspaniałego mężczyznę! Jest postacią fikcyjną, ale przecież nikt nie jest doskonały.
— Woody Allen
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viaromantycznosc romantycznosc
tita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl